CRECEA fonden

CRECEA fonden er en erhvervsdrivende fond med følgende overordnede formål:

  • At forestå drift inden for rådgivnings- og konsulentvirksomhed samt undersøgelse af og behandling af arbejdsrelaterede ydelser inden for miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed.
  • At iværksætte tiltag til udredning af forhold af almen betydning inden for miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed.
  • At yde økonomisk støtte til forskning inden for miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed.

 

CRECEA fonden ejer CRECEA A/S

 


Fondens bestyrelse

Bestyrelsen er Fondens øverste myndighed. Bestyrelsen består af:

 

Bestyrelsesformand, Enhedschef og overlæge, Charlotte Hjort, Styrelsen for patientsikkerhed

Bæredygtigheds- og kommunikationschef, Tina Kristensen, Troldtekt A/S
Klinisk lektor, Ane Marie Thulstrup, Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus
Chefkonsulent, Conny Westphall, Erhvervsakademi Aarhus
HR-konsulent, Bjørn Rohde, Aarhus Vand
Arbejds- og organisationspsykolog, Tine Grynnerup, CRECEA A/S, medarbejdervalgt 
Arbejdsmiljøkonsulent, Jan Krüger, CRECEA A/S, medarbejdervalgt 
Marketingkoordinator, Anne Kathrine Ørnstrup Clausen, CRECEA A/S, medarbejdervalgt  


Sådan søger du penge

CRECEA fonden har til formål at yde støtte til forskning inden for miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed.

 

Fonden uddeler for tiden ingen midler.

 

Kontakt:

crecea@crecea.dk

Kongsvang Allé 25

8000 Aarhus C


Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk